• Reklam
Erol ALTUNOĞLU

Erol ALTUNOĞLU


Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

07 Şubat 2020 - 16:30

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ 05.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre plastik poşetler dışındaki diğer ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde yer alan önemli düzenlemeler aşağıdaki şekildedir. Kapsamın Genişlemesi 1 Sıra No’lu Tebliğ ile sadece plastik poşetler için uygulanırken bu tebliğle Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan diğer ürünler (Lastik, akü, pil, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile kağıt, karton, plastik, cam içecek ambalaj piyasaya sürenler/ithalatçılar) de geri kazanım katılım payı kapsama alınmıştır.

Geri Kazanım Katkı Payı Beyannamesi Beyan Zamanı Değişikliği 1 Sıra No’lu Tebliğde beyanname takip eden ayın 24. günü saat 23.59’a kadar verilebilmekteyken bu tebliğle plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünlerinse için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesinin gerekmektedir. Mahsuplaşma ve Devir İmkanı Sağlanması Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını, plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebilme imkanı getirilmiştir. Ayrıca, bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan dönemine devredilecektir.

Düzeltme Beyannamesi Verilmesi Önceki uygulamada, Geri Kazanım Katılım Payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili il müdürlüklerinden görüş istenilmekte ve alınan cevaba göre gerekli düzeltme işlemleri yapılmaktaydı. Değişiklikle, geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda bu beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme işlemleri yapılacak. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin elektronik ortamda bilgi verilinceye kadar, vergi dairesi müdürlükleri tarafından geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili il müdürlüklerine yazı ile bilgi verilecektir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum